Merknad ved bruk av SIM-kortutstedende maskin

SIM Card Issuing Machine

Merknad ved bruk av SIM -kortutstedende maskin

1.Skru av strømmen før vedlikeholdsoperasjonen

2.Produser varm plugg (Plug og koble fra med strømforsyning)

3. For tilkobling fjerner du maskinen, først koble fra strømkabelen og koble deretter til kommunikasjonskabelen

4. Hvis maskinen hadde fått strøm på igjen, er det nødvendig med initialiseringsoperasjon, og følgende initialiseringsvei anbefales:

Flytt kortet til IC-kortposisjon og kalibrere

5.Kortopplasting og nedlasting av operasjon:

Når du trykker ned opplastings- / nedlastningsknappen, vil kortet bevege seg oppover eller nedover, kortbevegelsen stopper når du slipper knappen. Bevegelsen blir tvunget til å stoppe når kortet allerede er i SIM-kortets operasjonsstilling.

6.Kortretning: Hold avfasingsvinkelen til venstre og forbli også SIM Chip-ansiktet oppover. Pass på at døren til stableren er på plass. (Lukk døren til stabler og lås opp kroken eller lås)

7.Kortretning i stableren: Åpne døren til stableren og trykk på nedlastingsknappen for å flytte kortbrettet nedover. Lastens volum på kortet bestemmes av kortbrettens posisjon. Maksimalt kortbelastningsvolum er 150 picecs (0.76mm). Pass på at døren til stabler er nær og tilkoblet.

8. Hvis HOST-systemet ikke kobler til SIM-kortleseren, må du initialisere maskinen