Vedlikeholdsmetode for kortdisplayer CRT-591-T

card dispenser CRT-591-T

CRT-591-T er en 3-stabler kortautomater som brukes i bank eller andre selvbetjeningsenheter. Med 2 valgfri kapasitet på stabler og Skaperens kortleser CRT-350-N foran, vedlikeholdsmetode for maskin som nedenfor:

Etter lang tids bruk vil faktorer som maskinens transportmekanisme slitasje, støvføler, magnethodet, IC-kortkontakt påvirke ytelsen til maskinen, og derfor bør den opprettholdes konstant.

Detaljerte vedlikeholdsinstruksjoner er som følger:

1. Bruk et rengjøringskort eller en klut med alkohol for å rengjøre kortets dispensering

mekanisme og kortlesing / skrivemekanisme.

2.Pakk ut fettete kort og deformert kort, og rengjør det fettete kortet med myk

klut tappet rensing av alkohol. Hvis det deformerte kortet ikke klarer å gjenopprettes, er det nødvendig

å erstatte dette deformerte kortet med vanlig en.

3.Volg kort, før tømt sensor, ren med myk klut med rengjøringsalkohol.

4.Periodisk vedlikehold: sensorer, IC-kontaktlokking, gummihjul må rengjøres og vedlikeholdes hver 2000 operasjon (en operasjon: dispenser kaputurkort, implementere kommandoer og hente kortet)