Vedlikeholdsmetode for innsettingskortleser

card reader

Etter lang tid bruk, transport mekanisme ville slitasje, støv på sensor, magnetisk hode,

IC-kortkontakt vil påvirke ytelsen til modulen, slik at den skal opprettholdes på en konstant basis.

Detaljert instruksjon er som følger:

Bruk et rengjøringskort med alkohol for å rengjøre magnethodet ved å trekke inn og sette inn i kortleseren for

flere ganger.

Sett inn et rengjøringskort med alkohol og utfør automatisk test-IC-kort flere ganger for å rengjøre IC-kortet

ta kontakt med.

Periodisk vedlikehold: Vedlikehold av modulen (Magnetisk hode, IC kontakt, Mekanisme) hver

20.000 syklus anbefales.

(Én syklus: kort inn og kort ut)

Ulike komponenters vedlikehold er som følger:

1) Vedlikehold av IC-kortkontakt: Sett inn et IC-kort med alkohol; kjør automatisk test IC-kort

2) Vedlikehold av magnethodet: Sett inn / trekk et rengjøringskort med repetisjon.