Kortutstedelsesmaskin er veldig egnet for selvbetjente kiosker

Etterspørselen etter selvbetjeningskiosker har økt de siste årene. Kiosker brukes av banker, fritids- og transportoperatører, universiteter og butikker for å imøtekomme voksende forbrukerbehov og forventninger til umiddelbare tjenester på stedet, samtidig som de reduserer drifts- og personalkostnadene.

CRT-591-Y

Selvbetjente kiosker kan innlemmekortutstedende maskinfor å gi raskere service til brukerne. Bruksområdene er store, alt fra betalingskort til studentkort, gjennom besøkende-merker, skipass eller gavekort.

Kortskapingsmodulene tilbyr et bredt spekter av grafiske og elektroniske personaliseringsalternativer ved bruk av magnetstriper, brikker og kontaktløse brikker. Modulene er vanligvis produsert av en spesialist innen plastkorttrykksystemer og deretter integrert i kioskene som et tillegg av kioskprodusentene eller systemintegratoren.