Utstilling

RFID-leser: arkiver informasjonsbehandling

Radiofrekvensen teknologi brukt i forståelig arkivledelse av høy tetthet områder, gjør full bruk av fordelene med automatisk lagre og RFID-leser fordeler, realisering av lageret automatisering av informasjonsbehandling og arkiver i automatisering av biblioteket operasjoner, effektivisere sirkulasjon av arkiver spiller en viktig rolle. Automatisert lagrene i ulike bransjer hjemme og i utlandet har vært rikelig vist, bruk av automatiserte lageret kan ha store sosiale og økonomiske fordeler.
Realisering av intelligente informasjonsbehandling arkiver. Ifølge daglig arkiver butikken, spørring, låne, retur, sikkerhet og andre spesifikke selskapet arkiver dynamisk styring av sirkulasjon, System RFID-leser som informasjon ved bevegelse av hver arkiv alle aspekter av datainnsamling og overvåking, automatisering av forretningsprosesser i filen, erstatte tradisjonelle papir arbeidsflyten. Forbedret administrasjon samlet business administrasjonsmuligheter, redusere feil, datadeling, bedre styring effektiviteten, forenkle administrasjonen, redusere arbeidskraft intensitet, for postbehandling gir en enklere, mer effektiv administrasjon, forbedre servicenivå, for å forbedre administrasjonen av samlede styrken.
Arkivene på gjeldende RFID-leser programmet høy tetthet intelligent arkiv system benytter mindre, liten erfaring akkumulert, radiofrekvensen teknologi med høy tetthet intelligens arkiver i teori og praksis for intelligent lagring av høy tetthet laget nyttig utforskning av arkiver, både i teorien og i praksis er et sprang fremover.